Money Back Guarantee Program

החזר כספי מובטח לעומדים בתנאי התוכנית

בקריסטלייט אנו עומדים מאחורי השירות שלנו והמוצרים שלנו. חשוב לנו, שבעת פתיחת קופסת האריזה של הקריסטל שלנו, תהיו מרוצים מאוד!  במידה ולא תהיו (נדיר אצלנו), תוכלי לקבל החזר כספי על הזמנתכם, בהתאם לתנאי התוכנית להחזר כספי מובטח, כמפורט להלן:

התנאים לזכאות להחזר כספי ותנאי התוכנית הינם כדלקמן:

 1. תנאים לזכאות להחזר כספי:

  1. הלקוח קיבל את הקריסטל ואיננו מרוצה מאיכותו ומהתוצאה הסופית
  2. הלקוח עשה את ההזמנה באתר האינטרנט של קריסטלייט או באמצעות הטלפון (ולא דרך חנות קריסטלייט או משווק מורשה)
  3. הלקוח לא ביקש ו/או לא קיבל סקיצה לאישור מראש. לקוחות אשר ביקשו סקיצה לאישור מראש, או אשר התבקשו ע”י קריסטלייט לאשר סקיצה לפני ביצוע[1], אינם זכאים להשתתף בתוכנית.

 1. תנאים למימוש הזכאות:

  1. לקוח אשר עומד בתנאים לזכאות המתוארים לעיל, צריך לשלוח מייל ל- crystalight@crystalight.co.il, עם ציון בקשתו לממש את זכותו להחזר כספי, בתוך 7 ימים, מיום שליחת הקריסטל ע”י קריסטלייט אל הלקוח, במידה ומדובר בדואר שליחים או באיסוף עצמי, ובתוך 14 יום במידה ומדובר בדואר רשום.  על הלקוח לציין במייל את סיבת ההחזרה.
  2. במידה והלקוח עמד בתנאים ובקשתו התקבלה, קריסטלייט תשלח מייל אישור ללקוח על עמידתו בתנאים.
  3. הלקוח אחראי על שליחת הקריסטל (ומוצרים נלווים – בסיסי תאורה) בחזרה לקריסטלייט (לכתובת המשווק המורשה: גולדסטור בע”מ, שדרות ירושלים 67, יפו), בתוך 14 ימים מיום שבו קריסטלייט אישרה ללקוח על עמידתו בתנאים. עלויות המשלוח יחולו על הלקוח.
  4. הקריסטל (ומוצרים נלווים) יוחזרו באריזתם המקורית.
  5. הלקוח יקבל זיכוי כספי מלא עבור הקריסטל שהחזיר, והמוצרים הנלווים שהחזיר, באותו אופן שבו שילם (אשראי, PayPal, וכד’). לא יינתן החזר כספי על עלויות המשלוח.
  6. עבור קריסטלים מותאמים אישית – תחול השתתפות עצמית בגובה 10% מעלות הקריסטל. (קריסטלים המוזמנים מספריית המודלים התלת מימדיים שלנו, וללא תוספת טקסט – לא ייחשבו מותאמים אישית, ועבורם יינתן החזר כספי מלא)

* קריסטלייט זכאית לשנות או לבטל את תנאי התוכנית מעת לעת.

ט.ל.ח.

[1]   לעיתים, כאשר הלקוח ביקש עיצוב גרפי מורכב של קריסטל, קריסטלייט עשויה לפנות ללקוח בבקשה לאשר סקיצה מראש.